Analogowy Automat Abstrakcyjny

ANIMACJA 

 Analogowy Automat Abstrakcyjny to prosty sposób, w jaki można namalować bez udziału człowieka obraz będący realizacją idei Jacksona Pollocka. Jedyne zadanie człowieka to wybór kolorów i dolewanie farb. Obraz maluje drzewo.

Analogowy – źródłem ruchu jest poruszana wiatrem gałąź brzozy.
Automat – chaotyczne wahadło przekłada trójwymiarowe ruchy gałęzi na dwuwymiarową trajektorię lejka z farbą.
Abstrakcyjny – istotą kompozycji jest fraktalna struktura natury.

Pomysł drzewa malującego w trakcie wichury obraz Pollocka sformułował Richard Taylor w artykule https://cpb-us-e1.wpmucdn.com/blogs.uoregon.edu/dist/e/12535/files/2015/12/PollockScientificAmerican-2ees1wh.pdf

Później skontruował chaotyczne wahadło, które nazwał “pollockizer”. Niestety musiało ono być napędzane ręcznie lub silnikiem, nie wiatrem, a efekty nie były spektakularne.

AAA działa przy małych prędkościach wiatru, co ułatwia zadanie. AAA można zrobić z wykorzystaniem kilku drutów, żyłki i obciążników. DIY 🙂

Film pokazujący malowanie. Dziesięć minut skrócone do trzech: