Jarosław Festiwal Pieśni Naszych Korzeni 2018

Rysowane podczas koncertów i pomiędzy

Paraklisis do św. Mikołaja cudotwórcy
Niedziela, 19 sierpnia, godz. 20:00, kościół św. Mikołaja (Opactwo)
Les Miracles de Nostre-Dame
Francisco Orozco (Kolumbia)
Cykl pieśni benedyktyńskiego mnicha, poety i truwera Gautiera de Coincy (1177–1236) opowiadający o cudach Matki Bożej, w których starofrancuskie wiersze opatrzone zostały popularnymi w jego czasach melodiami. Utrzymane w duchu czci, ale i humoru opowieści są wyrazem czułego i pełnego miłości kultu maryjnego, którego propagatorem był św. Bernard z Clairvaux.
Pojazd
Wtorek, 21 sierpnia, godzina 20:00, Kolegiata
Oficjum trzech młodzianków w piecu ognistym
Schola Węgajty (Polska-Serbia)
Dramatyzowane oficjum bizantyjskie zrekonstruowane na podstawie greckich rękopisów z XV-XVI wieku, celebrujące zaczerpniętą z biblijnej Księgi Daniela historię cudownego ocalenia wiernych swojemu Bogu judejskich młodzieńców – Ananiasza, Azariasza i Miszaela, wrzuconych do pieca za odmowę złożenia czci babilońskim bóstwom.
Suwnica naszych korzeni (peerelowskich)
Środa, 22 sierpnia, godz. 20:00, Kolegiata
Miracula – średniowieczne pieśni liturgiczne poświęcone św. Mikołajowi
Ensemble Peregrina (Szwajcaria)
Chorałowe sekwencje, hymny, responsoria, konduktusy oraz utwory instrumentalne poświęcone osobie św. Mikołaja – żyjącego w IV wieku cudotwórcy, patrona marynarzy, handlarzy, adwokatów, ofiar sądowej niesprawiedliwości, dzieci, podróżników i bezposażnych panien. Patrona – co istotne – jarosławskiego kościoła opackiego.
Tatarzy na jarmarku
rusztowania w Kolegiacie
Czwartek, 23 sierpnia, godz. 20:00, kościół oo. Reformatów (Franciszkanie)
Una festa per il miracolo di san Gennaro
Pino de Vittorio & Laboratorio '600 (Włochy)
Ułożony specjalnie na festiwalową okoliczność program „głosów z kościołów i miejskich placów XVII-wiecznego Królestwa Neapolu”. Centralną postacią jest tu św. January i cud przemiany jego krwi, oczekiwany co roku przez cały Neapol. Obok utworów łacińskich, tańce i pieśni pochodzące z tradycji Kalabrii, Kampanii, Apulii, Sycylii – i oczywiście samego Neapolu.
Potańcówka
Potańcówka
Potańcówka
Piątek, 24 sierpnia, godz. 20:00, bazylika M.B. Bolesnej (Dominikanie)
Como un romeu de frança
Ensemble Micrologus (Włochy)
Cykl pieśni pochodzących ze zbioru „Cantigas de Santa Maria” króla Alfonsa X Mądrego (hiszpańska Galicja XIII wieku), w którym obok utworów pochwalnych (cantigas de loor) zebrano opowieści o cudach (cantigas de miragre) dokonanych za wstawiennictwem Najświętszej Panienki – tym razem dotyczących głównie pielgrzymów.
Stanisław Nogaj
Sobota, 25 sierpnia, godz. 20:00, kościół św. Mikołaja (Opactwo)
Cudów szukali, choć je widzieli
(Psalm 95)
Mirakulanci
Jarzębina (Kocudza)
Maria Siwiec (Gałki Rusinowskie)
Bractwo Różanego Wianka (Jarosław)
Towarzystwo Śpiewacze (Olsztyn, Kraków)
Tradycyjne pieśni Roztocza, ziemi radomskiej i przemyskiej, o mocy boskiej co niemożliwe czyni możliwym, o wydarzeniach cudownych z wioski nieodległej, które pamięć ludzka z pokolenia na pokolenie przenosi, ale przede wszystkim o człowieku i jego spotkaniach z niepojętym.

Opisy koncertów ze strony: http://festiwal.jaroslaw.pl